<dd id="qossq"></dd><menu id="qossq"><nav id="qossq"></nav></menu>
 • <menu id="qossq"><tt id="qossq"></tt></menu><menu id="qossq"></menu>
  <xmp id="qossq">
 • 水晶商品分类

  水晶常识

  返回上一页

  宗祠文化,祖厝祖庙祠堂落成庆典横幅标语怎么写好?
  文章来源:www.lukaszdul.com    点击次数:508    发布时间:2020-12-03 09:42:55

   宗祠落成横幅标语 

        宗祠是汉族人祭祀祖先或先贤的场所。 宗祠有多种用途。除了崇宗祀祖之用外,各房子孙平时有办理婚、丧、寿、喜等事时,便利用这些宽广的宗祠以作为活动之用。另外,族亲们有时为了商议族内的重要事务,也利用宗祠作为会聚场所。宗祠祭典代表着汉族祖先信仰的优秀文化形式,具有较大的影响力和历史价值。

   在宗祠落成后,会挂上横幅标语以示祝贺。下面是唯依水晶搜集的宗祠落成横幅标语,希望对大家有帮助。 

  农村宗祠落成对联大全: 

  祖功宗德流芳远,子孝孙贤世泽长。 

  燕翼贻谋承后裔,凤毛齐美耀前人。 

  乔木千枝思已本,长江成派溯清源。 

  光前振起家声远,裕后遗留世泽长。 

  祖德流芳思木本,宗功浩大想水源。 

  树发千枝根共本,江水源同流万派。 

  祖德振千秋大业,宗功启百代文明。 

  敬恭明袖则笃其庆,昭穆列祖载锡之光。 

  休言别族与宗族,但道吾翁和若翁。

   

   

  余地有亨泰,庆盛多吉祥。 

  土产无价宝,地生有道才。 

  土能生万物,地可发千祥。 

  百年树德,奕代流芳。 

  绳其祖武,佑我后人。 

  昭假烈祖,佑启后人。 

  蒸尝勿替,祀事孔明。 

  有德可久有功可大,致悫则著致爱则存。 

  保障一方功昭禾麻菽麦,兴隆四序德遍动植飞潜。 

  灵通本乎聪明山川并寿,显应由于正直人物增辉。 

  人至上圣贤书可耕可读,德为绳祖宗恩当报当酬。 

  德叶南离饮食烹调有赖,厨称东道善恶彰昭无私。 

  萃子孙于一堂序昭序穆,祀祖宗于百代报德报恩。 

  燮理阴阳不过替天行道,参赞化育无非代地施恩。 

  百族重四民士农工商各归本业,两房源一脉伯叔兄弟须念同胞。 

  何须溯赵钱孙李周非一脉正宗,实只求工农商学兵能五体同心。 

  仲光滔华振志万承有元堂世运,和平忠美瑞深开业积德并传朝。 

  高天厚地献奇星斗图书山水画,光宗耀祖垂训衣冠礼乐圣贤言。

   宗祠五字通用联: 

  千枝归一本;万派总同源。 

  枝:指枝叶。喻子孙。联中喻同宗各支派。 

  本:根源。 

  同源:指事物的'来源一样。 

  世代源流远;孙枝奕祀长。 

  孙枝:喻孙儿。明 高明 《琵琶记高堂称寿》:“惟愿取连理芳年,得早遂孙枝荣秀。” 

  奕祀:亦作“ 奕禩 ”。

  世代,代代。

  清 胡鸣玉 《订讹杂录奕禩》:“禩同祀, 商谓年为祀。

  奕禩,犹奕世也”。 典祀千年重,绵延百世昌。 

  典祀:按常礼举行的祭祀。

  宋 范成大 《祭灶词》:“云车风马小留连,家有盃盘丰典祀。” 

  重:重视。认为重要而认真对待。 

  绵延:一个连着一个, 接连不断 

  昌:昌隆。昌盛兴隆。 

  宗祖规模远;儿孙绍述长。 

  宗祖:即祖宗,先祖。 

  规模:指计划,谋筹。 

  绍述:泛指承继前人所为。

  明 高攀龙 《台卿夏状略》:“有一家父子祖孙以盗相绍述。” 

  祖功垂福泽;宗德布春光。 

  祖功宗德:谓祖有功而宗有德。

  古代王朝尊始祖或开国之君为祖。

  有开创之功,其后有德之君则尊为宗。

  《孔子家语庙制》:“古者祖有功而宗有德,谓之祖宗者,其庙皆不毁。” 

  垂:传下去,流传后世。 

  祖功垂福泽;宗德衍家声。 

  衍:延长,开展。 

  涧溪毛可荐;黍稷德惟馨。 

  涧溪毛:指山涧中的草。《

  左传.隐公三年》:"涧溪沼沚之毛。" 杜预注:"毛,草也。" 

  荐:指进献,祭献。荐羞(进献肴馔)。

  荐胙(供献鬼神的肉)。

  荐新(果菜米谷刚熟, 先到神主先人前设供祭祀); 荐享(祭献; 祭祀) 。

  荐奠(祭奠。祭祀的仪式, 即向鬼神敬献祭品) 。

  荐羞(奉献的祭品) 。荐享(进献祭品祭祀) 。 

  黍稷德惟馨:源于“黍稷非馨,明德惟馨” 五谷美味并不是最香的,光明的德行才是馨香的。

  千亿备用网址